Vi ønsker at medlemmer i SUSi skal være aktive – og oppfordrer alle til å delta på ulike arrangementer.

Det kan være: Nordsjørittet, 3-sjøers løp, Birken, Sesilåmi – og andre ulike ritt og løp.
Er du medlem og deltar som klubb SUSi eller SUSidrett.no, kan du søke om tilbakebetalt deltakeravgift på inntil 500,- kroner per løp.

Dette gjelder også svømmehallene i Stavanger- og Sandnes Kommune. SUSi refunderer 500,- av halvårs- og familiekort i svømmehallene i disse to Kommunene. 

All refusjon skjer i etterkant av utlegg. Løp må være gjennomført og deltaker må ha oppgitt SUSi eller SUSidrett.no i påmeldingen. Kvittering og deltakerbevis sendes sammen med vedlagt skjema ferdig utfylt til:  E-post: Utlegg - kvittering