Vi ønsker at medlemmer i SUSi skal være aktive – og oppfordrer alle til å delta på ulike arrangementer.

Er du medlem og representerer SUSi, SUSidrett.no eller Stavanger Universitetssjukehus bedriftsidrettslag, kan du søke om å få tilbakebetalt deltaker-/påmeldingsavgift på inntil 500,- kroner per aktivitet.

Utlegg som dekkes av SUSi er fysiske aktiviteter med forhåndsbetalt deltaker-/påmeldingsavgift og beviselig påført at du deltar i regi av og representerer bedriftsidrettslaget i påmeldingen. Eksempelvis gjelder dette ritt, løp og diverse cuper.

Vi dekker ikke engangslisenser eller gebyr.

Refusjon gjelder også i Stavanger, Sandnes, Gjesdal og Klepp Kommunes svømmehaller. SUSi refunderer 500,- kroner av halvårs- og familiekort i svømmehallene i disse kommunene.

All refusjon av utlegg skjer i etterkant av gjennomført aktivitet med ovenfornevnte kriterier innfridd.

Trykk på knappen og fyll ut søknadsskjema for refusjon: