Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSi dengang SiRBIL, senere SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller per i dag ca 3200 medlemmer.

Initiativtakere var Jan Erling Gjøse og Sigrid Forsberg, som for øvrig er æresmedlem i SUSi. Medlemskontigenten var på kr 25,- og det var til sammen ca 125 medlemmer. Fotball og håndball var i fokus og det ble arrangert turneringer mellom avdelingene ved SUS, men også med andre sykehus i Norden. Styret bestod av en leder, kasserer, sekretær, styremedlem samt alle oppmenn. Etterhvert har idrettslaget vokst i størrelse både når det gjelder aktive utøvere og støttespillere. Styret har hele tiden forkusert på aktiviterer for å styrke psykisk og fysisk helse for de ansatte.

Sykkelrebus og familiedag på Vannassen var arrangementer som startet fra slutten av 80-tallet. Sykkelrebus er arrangert årlig helt frem til nå og trekker til seg stadig mange ansatte. Fra 1998 ble det arrangert avd.vis fotballturnering og avd.vis volleyballturnering med stor suksess. Engasjementet var stort og bankett på kvelden ble dagens høydepunkt. SUSi var også arrangør av DNHL (De Nordiske sykehus leker) med 1200 tilreisende fra hele Norden. Arrangementet gikk etter all forventning, takket være iherdige SUSi-medlemmer som gjorde alt for at våre gjester skulle ha et vellykket opphold.

I 2000 feiret SUSi 30 års jubileum og dette ble markert med stor medlemsfest og en jubileumsutgave av SiR-spretten (tidligere medlemsblad). I forbindelse med fusjonen av RPS, SiR og Rehabiliteringstjenesten til et foretak ble aktiviterer fra gamle RPS og Rehabiliteringstjenesten tatt inn under SUSi.

SUSi er medlem av Bedriftidrettsrådet, De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) og Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIS).