Har du lyst å spille volleyball? Ta kontakt med oppmann.

 
Vi ønsker oss flere spillere, helst deg som har spilt volleyball tidligere. For tiden er mixlaget vårt det eneste SUSlaget som deltar i serien. Dersom interessen er stor, kan det være en mulighet å starte opp et nybegynnerlag igjen.


Volleyball mix 

Ønsker du å begynne å trene/ spille med oss ta kontakt med :
Oppmann Janne Selle
Mailadr :jse@sus.no
Tlf: 92622419