Svømmeavtalen med Stavanger kommune står i fare

Svømmeavtalen med Stavanger kommune står i fare

Publisert av Vibeke Hop den 23.04.19.

Fra 1. februar 2019 økte Stavanger kommune med en dobling av inngangsprisen pr. besøk. Dette har medført store merkostnader for SUSBIL med tilnærmet en tredoblet utgift siden endringen ble innført. Dette er bekymringsverdig da dette medfører store konsekvenser for idrettslagets videre økonomiske situasjon.

SUSBIL er for tiden i dialog med Stavanger kommune i et forsøk på å forhandle fram en god samarbeidsordning slik at våre medlemmer med fordeler kan benytte svømmehallene også i fortsettelsen. Om vi ikke lykkes med forhandlingene kan konsekvensen bli at vi må si opp nåværende avtale med Stavanger kommune med umiddelbar virkning.

Vi vil presisere at denne meldingen kun gjelder Stavanger kommune og deres svømmehaller. Våre resterende kommunale svømmeavtaler berøres ikke. Mer informasjon kommer.