Svømmeavtale i Stavanger Kommunes svømmehaller

Svømmeavtale i Stavanger Kommunes svømmehaller

Publisert av Vibeke Hop den 03.01.23. Oppdatert 08.02.23.

Ny svømmeavtale for SUSi medlemmer i 2023

SUSi har gleden av å introdusere ny svømmeavtale gjeldene ved Stavanger Kommunes svømmehaller inkludert Gamlingen og Stavanger svømmehall. Avtalen er ikke inngått med Stavanger Kommune, men er en sak styret i SUSi ønsker å prøve ut.
Det er satt av midler for at medlemmer kan kjøpe halvårskort i kommunens svømmehaller, og i etterkant få refundert kr. 500,- per kort.
Avtalen gjelder fullpris og familiekort. Honnør og studenter vil få refundert halvårskortet med med kr. 250.-.

For refusjon må kopi av kvittering ved kjøp av kortet sendes til e-post: utlegg/kvittering. Husk å legg ved kontonummer refusjonen skal utbetales til.

 Det knyttes usikkerhet til interessen for denne svømmeavtalen, ordningen blir derfor i første omgang en prøveordning gjeldene for 2023 med evaluering underveis. Det er satt av budsjettmidler innenfor en økonomisk ramme, men med forbehold om endringer i prøveperioden dersom oversikten viser stor etterspørsel og gir utsikter til overskridelser.

For våre svømmeglade medlemmer, vær velkommen tilbake til Stavanger kommunes svømmehaller!

NB! vårt samarbeid med omkringliggende kommuner er uendret. Dere som medlemmer kan fortsatt svømme gratis i følgende svømmehaller: 

  • Sandnes
  •  Rennesøy
  •  Randaberg
  •  Sola
  •  Klepp
  •  Forsand
  •  Egersund
  •  Strand
  •  Hå (Stampen på Nærbø)

Med våt hilsen fra SUSi