Nybegynnerkurs i Orientering

Nybegynnerkurs i Orientering

Publisert av Vibeke Hop den 01.03.19.

SUSBIL og O-utvalget inviterer i samarbeid med SkogsOpplevelser til nybegynnerkurs i bruk av kart og kompass.
Kurset blir todelt, en kveld med teori, samt en kveld med praksis i forbindelse med første o-løp for sesongen.
Man trenger ingen forkunnskap før kurset. På teorikvelden blir det vist en del bilder, man lærer kartsymboler, og man øver på hvordan ta ut en kompasskurs. Deltakerne får prøve ut teori i praksis i Ølbergskogen.


Mandag 25.mars kl.18.00-20.30:
Teorikveld. SUS, møterom F-301 Psykiatrisk F-bygget.
Ring oppmann Anne Marie Gausel på telefon 41273316 hvis du ikke kommer inn eller finner fram.


Onsdag 27.mars kl.16.30-19.00:
Praksis i Ølbergskogen. Oppmøte ved samlingsplass til løpet som arrangeres (se PM).

Det er mulig å møte senere enn kl.16.30. Det legges opp til løyper på forskjellige nivåer.

Kurseleder:
Ørjan Ravndal fra SkogsOpplevelser

Kursavgift:
Dekkes av SUSBIL for medlemmer. Ikke-medlem av SUSBIL: kr 300,-.
Oppgi om du er medlem eller ikke ved påmelding.
Påmeldingsfrist:
Innen fredag 22. mars, til oppmann i SUS BIL – orientering, Anne Marie Gausel.
E-post: orientering.sus@gmail.com
Forbehold om nok deltakere. Minimum antall deltakere: 10.
Deltakerne anbefales å ha med kompass begge kveldene.