Årsmøte SUSi 2022

Årsmøte SUSi 2022

Publisert av Vibeke Hop den 10.02.23. Oppdatert 28.02.23.

Innkalling til årsmøte

Dato:                              09.03.2023

Tid:                                 16:00 - 17:00

 Sted:                               Vardesenter

SUSi medlemmer innkalles med dette til årsmøte. 

Saker må være oss i hende 14. dager før årsmøte.

Dagsorden

  1. Oppnevning av ordstyrer
  2. Oppnevning av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Styrets årsberetning
  5. Aktivitets planlegger/handlingsplan for 2022
  6. Årsrapporter fra gruppene
  7. Regnskap 2022
  8. Budsjett for 2023
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av styre og valgkomite

Styret ønsker vel møtt!