Årsmøte SUSBIL 2021

Årsmøte SUSBIL 2021

Publisert av Vibeke Hop den 22.03.22. Oppdatert 15.04.22.

Innkalling til årsmøte

Dato:                              28.04.2022

Tid:                                 15:30 - 17:00

 Sted:                               F bygg 3. et.

SUSi medlemmer innkalles med dette til årsmøte. 

Saker må være oss i hende 14. dager før årsmøte.

Dagsorden

  1. Oppnevning av ordstyrer
  2. Oppnevning av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Styrets årsberetning
  5. Aktivitets planlegger/handlingsplan for 2022
  6. Årsrapporter fra gruppene
  7. Regnskap 2021
  8. Budsjett for 2022
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av styre og valgkomite

Styret ønsker vel møtt!