Årsmøte 27. august

Årsmøte 27. august

Publisert av Vibeke Hop den 17.02.20. Oppdatert 10.06.20.

Innkalling til årsmøte

Dato:                              27.08.2020

Tid:                                 16:30 - 17:30

 Sted:                               Aula, 2. et SYD bygg.

SUSBIL medlemmer innkalles med dette til årsmøte. 

Saker må være oss i hende 14. dager før årsmøte.

Det blir ingen bevertning.

Dagsorden

  1. Oppnevning av ordstyrer
  2. Oppnevning av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Styrets årsberetning
  5. Aktivitetsplanlegger/handlingsplan for 2020
  6. Årsrapporter fra gruppene
  7. Regnskap 2019
  8. Budsjett for 2020
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av styre og valgkomite

Styret ønsker vel møtt!