Årsmøte 2017

Publisert av Vibeke Hop den 13.03.18.
 

Årsmøte 2017

Dato:               15.03.2018     
Klokkeslett:    17:00 - 19:30

Sted:               Forus Sportssenter
Arkivref:         17736/2018   

 

 

Innkalling til årsmøte SUSBIL

Dagsorden:

  1. Oppnevning av ordstyrer
  2. Oppnevning av referent
  3. Årsberetning
  4. Handlingsplan
  5. Rapporter fra idrettsgruppene
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. 10.Utdeling av idrettsmerket

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 01.03.2018

 

Styret SUSBIL