Årets reisevaneundersøkelse

Årets reisevaneundersøkelse

Publisert av Vibeke Hop den 20.01.22.
Alle tilbakemeldinger er viktige – enten du bruker bil, sykkel, gange eller kollektivtransport til og fra jobb.
Du kan være med i trekningen av mange flotte premier.
Undersøkelsen er anonym
Spørsmål kan rettes til: Mobilitet
Takk for hjelpen!
Bruk QR koden til å svare på undersøkelsen via mobilen