Medlemskapet koster kr. 500,- pr. år.

Alle som er ansatt ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus kan opptas som medlemmer forutsatt at de har et ansettelsesforhold i foretaket tilsvarende minimum 20 % stilling i fast ansettelse, eller i et vikariat som har varighet på minimum tre måneder.
Medlemmer som er ute i ulønnet permisjon kan ikke være medlemmer før de gjenopptar sitt arbeid med lønn.

De ulike idrettsgrenene kan ha ett gitt antall personer på dispensasjon (jamfør NIF).
Personer på dispensasjon skal på lik linje som medlemmer av SUSi overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds samt bedriftsidrettslagets lover og bestemmelser, men opptas ikke som medlem i SUSi.

Endrer du arbeidssted, eller e-postadresse under medlemskapet ber vi om at du sender oss en melding.

Medlemskapet gjelder pr. 01.01. – 31.12. og er bindende. Medlemskapet må sies opp skriftlig. Oppsigelsen må være registrert innen 20.januar det året en ønsker at oppsigelsen skal effektueres.

Medlemskortet er personlig og de fordeler som kortet gir i form av rabatter og lignende er forbeholdt kortinnehaver, og ikke familie/venner eller andre relasjoner.  Mislighold kan medføre at medlemskapet opphører.

Pensjonister som har vært medlem i SUSi kan fortsette sitt medlemskap på lik linje som en ansatt. De vil da få kontingentfaktura sendt på privat E-post.

Medlemskortet er digitalt og lastes ned via en app som heter Gnist. Du vil få tilsendt en link med detaljer om dette når ditt medlemskap er godkjent 

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut sender du en henvendelse >>HER