Utsatt!!! Årsmøte 17. mars

Utsatt!!! Årsmøte 17. mars

Publisert av Vibeke Hop den 17.02.20. Oppdatert 11.03.20.

Utsatt på ubestemt tid!!!

Innkalling til årsmøte

Dato:                              17.03.2020
Tid:                                 16:30 - 18:00
Sted:                               Psykisk helse, F-bygget, 3. etasje, Aula

SUSBIL medlemmene innkalles med dette til årsmøte i SUSBIL. Det blir lett matservering.

Saker til årsmøtet må være være oss i hende 14. dager før årsmøte.

 

Dagsorden

  1. Oppnevning av ordstyrer
  2. Oppnevning av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Styrets årsberetning
  5. Aktivitetsplanlegger/handlingsplan for 2020
  6. Årsrapporter fra gruppene
  7. Regnskap 2019
  8. Budsjett for 2020
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av styre og valgkomite

 

 

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt til årsmøte i SUSBIL!