Velkommen til SUSi Innebandy! Alle som har lyst kan delta og du trenger ingen forkunnskaper. Vi har trening på Forus sportssenter (bane med vanter) og gymsalen på sykehuset (uten vanter). Vi spiller som vanlig 3 mot 3 uten keeper. Ta med innebandykøller for dere som har, enkle køller kan lånes. God innsats og godt humør er bra! Vel møtt! 

Tid:     Mandager kl. 20.00-21.30 på Forussportssenter, Moseidsletta 41, 4052 Røyneberg (Forus)

 

Vi bruker Spond for å organisere trening. Du finner oss på https://group.spond.com/AVPOQ eller i Spond-appen med gruppekode AVPOQ.

For mer informasjon kontakt oppmann Johannes Lange, mail adr: johannes.lange@sus.no  tlf : 51515602 / 97093006

Velkommen!